การจัดการและการควบคุม

เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ธรรมชาติที่สะดวกสบาย

・รักษาสิ่งแวดล้อม

・เหลาวัวได้ออกแบบให้เหมาะสมกับทั้งคนและสัตว์

 ・พร้อมหัวฉีดและพัดลม

・ออกกำลังกายเพื่อลดความเครียด

 ・ห้ามเปิดเพลงหรือเอาตะพายเชือกร้อยช่องจมูกวัว

・ตรวจสุขภาพประจำ

​ ・ใช้น้ำสะอาดและควบคุมแบคทีเรีย Natto

การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวน: 400 ตัว

・ตรวจสอบอย่างละเอียดในขั้นตอนรับวัว

​ ・ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมามากกว่า 70 ปี

 ・ลงทะเบียนและการตรวจสอบสายพันธุ์

・ดูแลและรักษาอย่างที่ดี

​ ・จัดทำและบันทึกประวัติของลูกวัวแต่ละตัว

 

​ ・ป้องกันโรคและดูผลการตรวจเลือด

  (วิตามิน เกลือแร่ และยาแก้หวัด)

・อาหารได้ควบคุมตามการเติบโตและข้อมูลก่อนหน้านี้

ปติบัดการเลี้ยงลูกวัว

・ควบคุมสูตรอาหารและวิตามิน

・ติดตามสภาพของวัวเป็นประจำทั้งวันและคืน

・ตั้งสูตรอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อและไขมัน

​・ออกเหลาเมื่อครบ 30 เดือน

การเติบโตเต็มที่และออกเหลา