เกี่ยวกับเนื้อโกเบ

ความอร่อยของเนื้อโกเบได้รับการรับรองจากทางวิทยาศาสตร์

คุณสามารถมองเห็นได้ไขมันแทรก สายไขมันที่พันกันอย่างสวยงามกับกล้ามเนื้อ

ไขมันในเนื้อโกเบมีความละเอียดและอ่อนจนละลายได้เมื่อสัมผัสกับความร้อนของมือคุณ

แต่ว่าปัจจัยสําคัญที่ต้องมีคือปริมาณสูงของกรดโอลิอิคและอินซัซินิก

เนื้อโกเบ อร่อย พิเศษ

อย่างแน่นอน สายเลือดของสัตว์กำหนดคุณภาพของเนื้อสัตว์

ติดกับชายหาดญี่ปุ่น สายพันธุ์ Tajima-ushi มาจากเทือกเขา Tajima ซึ่งเป็น ที่ราบลุ่มมีน้อย

ได้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มสัตว์ Wagyu มีจำนวนน้อยที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น วัวเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในโครงการคัดเลือกพันธุ์เพื่อปรับปรุงสัตว์เลั้ยงทั่วประเทศญี่ปุ่น

สายเลือดแห่งนี้ให้วัวเป็นพันธุ์แท้ มีลักษณะโดดเด่นผ่านมาหลายรุ่นและค่อยๆกระจายจาก Tajima ไปหลายพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัด Hyogo

ลูกวัวเหมือนมรดกที่มีมูลค่า ไม่มีอะไรสามารถเปรียบเที่ยบได้

เกี่ยวกับเรา

จากภูมิภาค Tajima ของ Hyogo ลูกวัว Tajima-gyu ได้คัดเลือกจากผู้จัดจำหน่ายอย่างระมัดระวังเฉพาะวัวที่ได้คัดเลือกอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อว่าเนื้อวัวโกเบ

จนถึงปัจจุบัน ฟาร์ม Kobe Isoda ยังดำเนินหน้่าที่ดูแลเพิ่มขุน รวมทั้งผสมพันธุ์

เรากำลังสร้างวิสัยทัศน์และรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ในการเลี้ยงและเพิ่มน้ำหนักให้สัตว์พันธุ์ใหม่

ปัจจุบันธุรกิจเลี้ยงวัวกำลังพัฒนา พวกเราหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการรักษาและเสริมสร้างยิหอ้ เนื้อวัวโกเบ

ถ้าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ เราสามารถจำหน่ายเนื้อวัว Wagyu อย่างถาวรสนับสนุนทั้ง"การบริโภคขาเข้า"จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นและช่วยให้เราส่งออกสินค้าไปยังตลาดทั่วโลกเพื่อขยายธุรกิจของเราได้

ด้วยระบบการผลิตรูปแบบสมบูรณ์ ควบคุมได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ผสมพันธุ์ เพิ่มขุนถึงจัดส่ง เราสามารถจำหน่ายเนื้อวัวที่มีคุณภาพสูง มีชื้อเสียงที่คุณสามารถมองเห็นได้

นี่คือความคิดที่เรากำลังพัฒนาต่อไป

ยีนที่โดดเด่นของ Tajima-ushi เป็นเหตุผลที่วัวเหล่านี้ถูกนำมาใช้แหมือน"Moto-ushi" หรือเมล็ดพันธุ์สำหรับโปรแกรมคัดเลือกพันธุ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

วัวเหล่านี้มีคุณภาพที่โดดเด่นถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ "Tsuru" หรือ "Tsuru-ushi"

Tajima-ushi ประกอบไปด้วยสามประเภทคือ Tsuru-ushi "Atsuta-tsuru", "Fuki-tsuru" และ "Yoshi-tsuru" ซึ่งทั้งกลุ่มพันธุ์นี้ผลิตออกวัวที่มีลักษณะโดดเด่นตรงตามความคาดหวังและผ่านมาได้หลายรุ่น

การถ่ายถอดพันธุกรรมที่ดีเยี่ยม

วัว Tajima-ushi มีมูลค่าสูงเป็นสต็อกเมล็ดพันธุ์และมีชื่อตราสินค้าและมรดกที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นวัวพันธุ์นี้จึงต้องได้การอนุรักษ์และปกป้อง

Iเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้แสดงความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นของเกษตรกรที่ปกป้องมรดกของเนื้อโกเบและ Tajima-gyu  รวมทั้งนำเสนอผลงานของตนเองถึงทั่วโลก

ประเพณีพันธุ์แท้

วิดีโอฟาร์ม ISODA