ปริมาณขั้นต่ำ: 1 ชุด

ราคา: FOB ตามตกลง

เกรด: A5, A4

คุณภาพ: เนื้อโกเบ

การเก็บรักษา: แช่แข็ง

การชำระเงิน: JPNจ่ายล่วงหน้า 100%

ชุดเต็ม

จำหน่ายและเงื่อนไข

ปริมาณขั้นต่ำ: 20 kg

ราคา: FOB ตามตกลง

เกรด: A5, A4

คุณภาพ: เนื้อโกเบ

การเก็บรักษา: แช่แข็ง

วิธีชำระเงิน: JPN จ่ายล่วงหน้า 100%

เนื้อสันนอก

จัดส่งไป Singapore:

สูงสุด: 5 กิโลกรัมต่อครั้งที่ส่ง

ราคา:

JPY 26,000 / กิโลกรัมสำหรับเนื้อวัวเกรดA5

JPY 23,700 / กก. สำหรับเนื้อวัวเกรด A4

คุณภาพ: เทียบเท่ากับเนื้อโกเบ

ปริมาณขั้นต่ำ: 10 kg

ราคา: เป็นราคาต่อรอง

เกรด: A5, A4

คุณภาพ: เนื้อโกเบ

การเก็บรักษา: แช่แข็ง

วิธีชำระเงิน: JPN จ่ายล่วงหน้า 100%

ย่างซี่โครง

จัดส่งไป Singapore:

สูงสุด: 5 kg ต่อครั้งที่ส่ง

ราคา:

JPY 21,000 / kg สำหรับเนื้อวัวเกรด A5

JPY 19,500 / kg สำหรับเนื้อวัวเกรด A4

คุณภาพ: เทียบเท่ากับเนื้อโกเบ

ปริมาณขั้นต่ำ: 10 kg

ราคา: ตามตกลง

เกรด: A5, A4

คุณภาพ: เนื้อโกเบ

การเก็บรักษา: แช่แข็ง

วิธีชำระเงิน: JPN จ่ายล่วงหน้า 100%

เนื้อ Fillet

จัดส่งไป Singapore:

สูงสุด: 5 กิโลกรัมต่อครั้งที่ส่ง

ราคา:

JPY 30,500 / kg  สำหรับเนื้อวัวเกรด A5

JPY 28,500 / kg  สำหรับเนื้อวัวเกรด A4

JPY 28,500 / kg  สำหรับเนื้อวัวเกรด A4

ปริมาณขั้นต่ำ: TBA

ราคา: ตามตกลง

เกรด: A5, A4

คุณภาพ: เนื้อโกเบ

การเก็บรักษา: ตามสุตรเก็บรักษาของวิธีการ ISODA

                        แช่เย็น

วิธีชำระเงิน: JPN จ่ายล่วงหน้า 100%

เนื้อย่างโกเบ