Giấy chứng nhận sản xuất thịt bò cao cấp Kobe

Tự hào trở thành một nhà sản xuất thịt bò Wagyu

Thông điệp của chúng tôi

Trang trại Kobe Isoda tự hào vì có kỹ thuật công nghiệp cao, điều mà đã được chứng minh bởi nhiều giải thưởng của mình trong cuộc thi Thịt bò Kobe

“Chúng tôi sử dụng kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm vốn có lâu dài, với sự quản lý kỹ lưỡng và đáng tin cậy. Dù thế nào, 365 ngày một năm, chúng tôi kiểm tra gia súc, và nếu bất kỳ con bò nào trong tình trạng yếu, nó sẽ được điều trị y tế ngay từ giai đoạn đầu. Đây là một trong số những chính sách cơ bản của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng của chúng tôi có thể mong đợi những sản phẩm tốt nhất và đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn về hương vị. Chúng tôi dự định tiếp tục nỗ lực để tiến lên phía trước và tự hào giới thiệu sản phẩm của chúng tôi với thế giới. "

Trang trại ISODA

      Nhà cung cấp thịt bò KOBE chất lượng cao      

Chăn nuôi và Trồng trọ

Tất cả các quá trình được quản lý bởi chúng tôi

Thịt chất lượng cao, an toàn và ngon

Thịt bò Kobe, thịt bò Tajima, thịt bò Kakogawa

 Chúng tôi cung cấp thịt bò Nhật Bản chất lượng cao 

về chúng tôi

< Lịch sử Công ty >

 

1947

Thành lập bởi Ông Monji Fujii, bác của Tổng thống hiện thời.

1960

Ông Mitsuo Isoda, cha của Tổng thống hiện thời, thừa kế việc kinh doanh và đổi tên thành Trang trại Isoda.

 2005

Tổng thống hiện thời, Ông Hiroyuki Isoda, gia nhập vào Trang trại Isoda.

 

Tháng 12 năm 2010

Trang trại Kobe Isoda, Liên hợp được thiết lập.

Hiroyuki Isoda đảm nhận chức vụ Tổng thống.

 

Hiroyuki Isoda đảm nhận vai trò Tổng thống 6 năm trước, ở tuổi 27.

Ông lãnh đạo và quản lý Trang trại Kobe Isoda, liên hợp đã giành giải thưởng cao nhất về thịt bò Kobe, và kiên định sản xuất Thịt bò Kobe ở vị trí cao nhất.

Trang trại ISODA