Sự quản lý và kiểm soát của chúng tôi

Sự quản lý và kiểm soát của chúng tôi

・Duy trì vệ sinh môi trường tự nhiên

・Một chuồng bò được thiết kế cho cả người và

 động vật

 ・Equipped with both sprinklers and fans

・Thực hiện giảm bớt căng thẳng

 ・Sân khấu âm nhạc nền, không sử dụng

  vòng mũi

・Duy trì kiểm tra sức khoẻ định kỳ

​ ・Nước sạch và cung cấp vi khuẩn Natto

Kiểm soát môi trường

Số lượng gia súc: 400 con

・Theo dõi cẩn thận với sự công nhận

​ ・Áp dụng kinh nghiệm và tay nghề đã có

  trong 70 năm.

 ・Kiểm tra đăng ký & huyết thống

・Chăm sóc & duy trì cẩn thận

​ ・Lập và duy trì các hồ sơ chăm sóc cho

  mỗi con bê

​ ・Dữ liệu kiểm tra phòng bệnh và xét nghiệm

  máu

  (vitamin, khoáng chất, và thuốc lạnh)

・Chế độ ăn uống được kiểm soát thông qua

 sự tăng trưởng và dữ liệu trước đó

Thực hành nuôi bê

・Kiểm soát chế độ ăn uống và vitamin

・Tuần tra thường xuyên, ban ngày và ban đêm

・Các phác đồ cho ăn nhằm cải thiện chất

 lượng thịt và vằn

​・Vân chuyển khi được 30 tháng tuổi

Tăng trưởng đến tuổi trưởng thành và vận chuyển