Khối lượng tối thiểu: 1 set

Giá: FOB Theo đàm phán

Lớp: A5, A4

Chất lượng: Thịt bò Kobe

Kiểm soát: đông lạnh

Thanh toán: JPN Yên, tạm ứng 100%

                     Có sẵn L / C

Trọn gói

Điều kiện và cung cấp

Khối lượng tối thiểu: 20kg

Giá: FOB Theo đàm phán

Lớp: A5, A4

Chất lượng: Thịt bò Kobe

Kiểm soát: đông lạnh

Thanh toán: Yên Nhật, tạm ứng 100%

Thịt lườn thăn

Vận chuyển đến Singapore

Tối đa: 5 kg mỗi lần vận chuyển

Giá bán:

26.000 Đô la Mỹ / kg đối với thịt bò hạng A5

23,700 Yên Nhật / kg đối với thịt bò hạng A4

Chất lượng: giống như thịt bò Kobe

Khối lượng tối thiểu: 10 kg

Giá: Như đàm phán

Lớp: A5, A4

Chất lượng: Thịt bò Kobe

Kiểm soát: đông lạnh

Thanh toán: Yên Nhật, tạm ứng 100%

Thịt nướng xiên

Vận chuyển đến Singapore

Tối đa: 5 kg mỗi lần vận chuyển

Giá bán:

21,000 Yên Nhật / kg đối với thịt bò hạng A5

19,500 Yên Nhật / kg đối với thịt bò hạng A4

Chất lượng: giống như thịt bò Kobe

Khối lượng tối thiểu: 10 kg

Giá: Như đàm phán

Lớp: A5, A4

Chất lượng: Thịt bò Kobe

Kiểm soát: đông lạnh

Thanh toán: Yên Nhật, tạm ứng 100%

Thịt bò File

Vận chuyển đến Singapore

Tối đa: 5 kg mỗi lần vận chuyển

Giá bán:

30.500 JPY / kg đối với thịt bò hạng A5

28.500 JPY / kg đối với thịt bò hạng A4

Chất lượng: giống như thịt bò Kobe

Khối lượng tối thiểu: TBA

Giá: Như đàm phán

Lớp: A5, A4

Chất lượng: Thịt bò Kobe

Kiểm soát: Dưới sự kiểm soát của phương pháp

                  ISODA Ướp lạnh

Thanh toán: Yên Nhật, tạm ứng 100%

Thịt bò Kobe Nướng